DİVAN DERNEĞİ OKUMA PROGRAMLARI

Divan Araştırma ve Eğitim Derneği 12 yıldan beri zengin kültürel mirasımızın, medeniyet değerlerimizin ve gönül coğrafyamızın yeni nesiller tarafından bilinmesi için farklı seviyelerde birçok çalışma gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda Kasım 2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında icra edilecek okuma programlarımız üç sahada olacak ve her programa lisans ve yüksek lisans öğrencileri arasından 10’ar kişi seçilecektir. Yoğun okuma ve araştırmanın yanı sıra okuma programına katılacak öğrencilerimiz için kariyer danışmanlığı da yapılacaktır. Cihangir İşbilir yönetiminde gerçekleşecek programlarımıza başvurular için son tarih 1 Kasım’dır. Katılımcılar mülakatla belirlenecek ve Kasım ayı içinde program saatleri ve yeri ile birlikte ilan edilecektir.

balkan-okumalar-1-724×1024

Balkan Okumaları

1. Balkan Tarihi, Barbara Jelavich, (1 Cilt) Klasik Yayınları
2. Balkan Tarihi, Barbara Jelavich, (2 Cilt) Klasik Yayınları
3. Balkanları Tahayyül Etmek, Maria Todorova, İletişim Yayınları
4. İmparatorluk Mirası, L.Carl Brown, İletişim Yayınları
5. Balkanlarda Türk Olmak, Zülküf Oruç, Vadi Yayınları
6. Drina’da Son Gün, Faik Baysal, Can Yayınları
7. Osmanlı Sonrası Arnavutluk (1912-1920), Avlonyalı Süreyya Bey, Klasik Yayınları
8. Kurşunların da Rengi Var, Emine Şeçeroviç Kaşlı, Alfa Yayınları
9. İslam Deklarasyonu, Aliya İzzetbegovic, Fide yayınları
10. Rumeliye Elveda, Taha Akyol, Doğan Kitap
11. Balkanlarda Pomak Türkleri, Hüseyin Memişoğlu
12. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli, İsmail Arslan, Kitap Yayınevi
13. Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Milliyetçilik, Kemal H. Karpat, Timaş Yayınları
14. Emanet Çeyiz, Kemal Yalçın, Birzamanlar Yayıncılık
15. Boşnakların Türkiye’ye Göçleri (1878-1934), Dr.Fahriye Emgili, Bilge Kültür Sanat Yayınları
16. Balkanlarda İslam Medeniyeti, Sempozyum, IRCICA
17. Osmanlı’nın Balkanlardan Çekilişi, Erol Özbilgen, İz Yayınları
18. Balkan Harbini Niçin Kaybettik, Tüccarzâde İbrahim Hilmi, İz Yayınları
19. Aliya İzzetbegovic Kitaplığı, Klasik Yayınları (1 Cilt)
20. Aliya İzzetbegovic Kitaplığı, Klasik Yayınları (2 Cilt)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search