DİVAN DERNEĞİ OKUMA PROGRAMLARI

Divan Araştırma ve Eğitim Derneği 12 yıldan beri zengin kültürel mirasımızın, medeniyet değerlerimizin ve gönül coğrafyamızın yeni nesiller tarafından bilinmesi için farklı seviyelerde birçok çalışma gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda Kasım 2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında icra edilecek okuma programlarımız üç sahada olacak ve her programa lisans ve yüksek lisans öğrencileri arasından 10’ar kişi seçilecektir. Yoğun okuma ve araştırmanın yanı sıra okuma programına katılacak öğrencilerimiz için kariyer danışmanlığı da yapılacaktır. Cihangir İşbilir yönetiminde gerçekleşecek programlarımıza başvurular için son tarih 1 Kasım’dır. Katılımcılar mülakatla belirlenecek ve Kasım ayı içinde program saatleri ve yeri ile birlikte ilan edilecektir.

endulus-okumaları

 Endülüs Okumaları

1. Dünyanın İncisi (Maria Rosa Menocal)
2. Nar Ağacının Gölgesi (Tarık Ali)
3. Bir Endülüs Hikayesi (Saliha Nilüfer)
4. 1492 (Jacques Attali)
5. Endülüs Tarihi (Nureddin Al-i Ali)
6. Avrupa’nın Üzerine İslam Güneşi (Dr. Sigrid Hunke)
7. Endülüs Sufileri Muhyiddin (İbn-i Arabi)
8. Endülüs’ten Kutsal Topraklara (İbn-i Cübeyr)
9. İspanya-Türkiye (Pablo Martin Asuero)
10. Endülüs Tarihi (W. Montgomery Watt & Pıerre Cachia)
11. Platero ile Ben Bir Endülüs Ağıtı (J.R. Jimenez)
12. Endülüste Raks (İzzet Tanju)
13. Granada (Faika Alpar)
14. Endülüsten Osmanlı’ya Mektup (Mehmet Can)
15. İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri (Prof. Dr. Bekir Karlığa)
16. Reconquista (Lütfi Şeyban)
17. Mudejares & Sefarades (Lütfi Şeyban)
18. Endülüs (İlker Özünlü)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search