genc-diplomasi-akademisi-slider-1

"GENÇ DİPLOMASİ AKADEMİSİ" PROJE REHBERİ VE BAŞVURU FORMU

Projenin Amacı

Projemizin genel amacı, Türkiye’nin sahip olduğu genç potansiyeli tarih, siyaset, coğrafya, diplomasi alanlarında nitelikli ve işlevsel hale getirmeye yönelik eğitimler ve etkinlikler aracılığıyla geliştirmektir.

Projemiz aracılığıyla gençlerin kişisel ve kişilerarası becerileri artırmasına yönelik (iletişim becerileri, takım çalışması, organizasyon becerileri, problem çözme becerisi, kriz yönetimi, liderlik, analitik düşünce, iş ahlakı, pozitif tutum, esnek çalışma, etik, dijital okuryazarlık vb.) çalışmalar; kişisel gelişim atölyeleri kurulacaktır.

Proje, genç diplomat adaylarının aktif katılımlarıyla gerçekleşecek kapsamlı bir kişisel gelişim eğitim programıdır. Bu eğitimler ve program faaliyetleri ile gençlerin diplomasi, siyaset, tarih, coğrafya, münazara, hitabet, liderlik, yöneticilik, gönüllülük alanlarında kendilerini geliştirmelerini sağlamak, onların nitelikli ve aktif bireyler olmalarını desteklemek istemekteyiz.

Kimler Başvuru Yapabilir

Katılımcı Seçim Ölçütleri:

 • Web sitemiz üzerinden online başvuru yapan, ardından proje koordinasyon ekibi ile yapılacak mülakattan başarılı olan
 • Daha önce gönüllü çalışmalar yapan, STK deneyimi olan, derslerinde başarılı olan
 • Sultangazi ilçesi öncelikli olmak üzere 16-26 yaş aralığında lise, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi veya mezunu olan
 • Tercihen en az bir yabancı dili en az başlangıç düzeyinde bilen bireyler
Başvuru ve Mülakat Tarihleri

Online Başvurular: 05 Nisan 2021 – 23 Nisan 2021

Mülakat Tarihleri:  08 Nisan 2021 – 23 Nisan 2021

Atölyeler

1 – Balkanlar Atölyesi:

Bu atölyede Balkanların tarihi, siyasi ve ideolojik yapısı, ekonomisi, dış politikası, bölgedeki kriz bölgeleri ve bunları etkileyen küresel aktörler üzerine izleme değerlendirme ve raporlama çalışmaları yapılacaktır. Türkiye’nin Balkanlar politikası da atölyede ele alınacak konulardan olup Balkanlardaki Osmanlı mirası, Balkan edebiyatı ve Balkanlar kökenli devlet ve fikir insanları gibi konulara da atölye çalışmalarında yer verilecektir.

2- Doğu Akdeniz Atölyesi:

Bu atölyede Doğu Akdeniz’in jeopolitiği ve enerji sahaları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ülkeleri ile ilişkisi, siyasi ve güvenlik boyutları incelenip Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikası ve Kıbrıs’ın stratejik önemi ile Türkiye’nin Kıbrıs politikası gibi konular üzerine izleme, değerlendirme ve raporlama çalışmaları yapılacaktır. Atölye kapsamında “Mavi Vatan” kavramı ve Türkiye’nin Akdeniz’de barış ve güvenliğin tesisi için yaptığı faaliyetler de atölyede ele alınacak konulardandır.

3- Suriye Atölyesi:

Suriye Atölyesi’nde Suriye’nin tarihi, coğrafyası, ekonomisi, Suriye’deki insani durum ve yaşanan krizin seyri ile Türkiye’nin Suriye politikası, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yönelik resmi ve sivil kurumların projeleri ve Türk medyasındaki yeri incelenecektir. Konular insani yardım ve uluslararası hukuk açısından ele alınacak olup değerlendirme ve raporlama çalışmaları yapılacaktır.

Atölye Etkinlikleri

Atölyeler kapsamında, okumalar, seminerler, resmi kurum ziyaretleri, yurt içi  ve yurt dışı saha çalışmaları, raporlamalar, çalıştaylar gerçekleştirilecektir.

Yüz yüze toplantılar ve online platformlar aracılığıyla çalışmaların interaktif ve dinamik bir şekilde devam etmesi hedeflenmektedir.

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Projemiz kapsamında bulunan 3 atölyeye katılım sağlayan herkese kişisel gelişim eğitimleri verilecektir. Atölye katılımcılarına verilecek kişisel gelişim eğitimleri şu şekildedir:

 • Rapor Yazma
 • Diksiyon ve Hitabet
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Temel İletişim Becerileri
 • Temel Bilgisayar Becerileri
 • Arabuluculuk
 • Temel İnsan Hakları Eğitimi
 • Proje Yazma ve Yönetimi
 • Sosyal Farkındalık ve Dezavantajlı Bireylerle İletişim
 • Savunuculuk Eğitimi
 • Harita Okuma
 • Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi
 • Kariyer Rehberliği
Sunulacak Destekler

Program kapsamında yer alacağı atölye çalışmalarına düzenli katılım sağlayan ve başarılı olan katılımcılara;

 • Derneğimizde, resmi kurum ve kuruluşlarda staj imkanı
 • Yurtiçi  ve yurtdışı saha çalışmalarına katılma imkanı, Cumhurbaşkanlığı, TİKA, YTB, Kızılay, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi resmi kurum ziyaretlerine katılım imkanı
 • Proje kapsamında sunulacak eğitim ve atölyelerden ücretsiz yararlanma
 • Online İngilizce dil paketi hediyesi
 • Katılım sertifikası
 • Proje atölye katılımcıları için ajanda, kalem, magnet vb sürpriz hediyeler
Başvuru Formu

BAŞVURU FORMU

“Genç Diplomasi Akademisi” Projesi T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Bize Ulaşın

Şu anda buralarda değiliz. Ancak bize bir e-posta gönderebilirsiniz ve en kısa sürede size geri döneceğiz.

Start typing and press Enter to search