Divan Araştırma ve Eğitim Derneği 2005 senesinde İstanbul’da kuruldu. Kuruluşundan bugüne kadar kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde pek çok ulusal ve uluslararası faaliyet gerçekleştirdi.

Uluslararası İyi Yönetişim Sempozyumu, Yeni Şark Konuşmaları, İslam Dünyası Seminerleri, Osmanlı Türkçesi Kursları, Medeniyet Müzakereleri, Siyer Sohbetleri, Akıl ve Erdem Okumaları, İman ve Ahlak Atölyesi gibi faaliyetleri gerçekleştiren Divan Derneği’nin istişare kurulu olarak çalışan Dostluk Divanı isimli bir de üst kurulu vardır.

Dernek Başkanı A.Cihangir İşbilir’dir. Divan Araştırma ve Eğitim Derneği Türkiye Gönüllü Teşekküllüleri Vakfı (TGTV), İslam Dünyası STK’ları Birliği (İDSB), Milli İrade Platformu ve Uluslararası Rabia Platformu üyesidir.

VİZYONUMUZ

Medeniyetimizin değerlerinden beslenerek köklerine bağlı, ufku açık, ülkesine ve milletine hizmet etmeyi amaçlayan nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

Kültürel coğrafyamızın her köşesindeki dost, kardeş ve akraba topluluklarla sürdürülebilir ilişkiler kurarak ‘her sahada ve her ölçekte birlik’ anlayışıyla, Türkiye’nin öncülüğünde yeni bir medeniyet inşâsına çalışmak.

 

MİSYONUMUZ

Kuruluş amaçlarımıza ve vizyonumuza uygun olarak, ülkemizin kalkınmasına ve kültürel coğrafyamızla ilişkilerimizin gelişmesine hizmet edecek her türlü eğitim, araştırma ve kapasite artırımı projesini gerçekleştirmek.

Özellikle gençlere yönelik ufuk açıcı ve medeniyet bilincini geliştirmeye yönelik seminerler, kamplar, eğitim programları, çalıştaylar ve geziler düzenlemek.

İslam Dünyası’nda yerel yönetimin, sivil toplum anlayışının ve kültürel işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek.

Ülkemize göç eden İslam Dünyası’nın entelektüelleri, ilim adamları ve gençleri ile ortak faaliyetler, eğitim ve araştırma çalışmaları yapmak.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search