Diplomasi Elçileri Kahvesi

Diplomasi Elçileri Kahvesi’nin amacı; akademik açıdan başarılı, lise, lisans veya lisansüstü eğitim seviyesindeki gençlere dış politika, diplomasi, siyaset, toplum, ekonomi, tarih gibi disiplinleri tanıtmaktır. Katılımcılar Türkiye odaklı bu alanların yanı sıra, dünya siyaseti, toplumu ve ekonomisinin güncel eğilimleri ile çatışma çözümü-arabuluculuk, diplomasi gibi küresel konular üzerine eğitimler alacaklardır.

İlk proje ile sağlanan diplomasi, dış politika, güvenlik çalışmaları alanlarına yönelik gençliğe yönelik aktif katılımlarını desteklemeyi sürdürmek, bölge uzmanlığı atölyeleri, müzakere simülasyonları, akademik gelişim eğitimleri, seminerler, yurtiçi ve yurt dışı saha çalışmaları ile resmi kurum ziyaretleri gibi etkinlikler ile gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve aktif vatandaşlar olmalarını desteklemek amaçlanmaktır.

Bu proje T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.

  • Tercihen İstanbul’da ikamet eden
  • Okumaya, araştırmaya, öğrenmeye yatkın, güncel gelişmeleri takip eden, aktif rol alıp, olayları yorumlama yeteneği yüksek olan
  • Daha önce gönüllü çalışmalar yapan, STK deneyimi olan
  • Tercihen en az bir yabancı dil bilgisini sahip olan 16-30 yaş aralığında lise, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi veya mezunu olan bireyler projeye başvuruda bulunabilir.

Projemiz 1 yıl sürecektir.

Merhaba Afrika Atölyesi; Türkiye’nin Afrika’daki çalışmalarının, ülke içinde ve uluslararası kamuoyuna sağlıklı bir şekilde duyurulmasını amaçlayan gençler kendilerini bu alanda geliştirmek hedefiyle bir dizi çalışma gerçekleştirilecektir. Afrika’daki insani durum, krizler ve çatışmalar, barış inşası, insani diplomasi ve insani yardım çalışmaları, Afrika tarihinin, sömürgecilik dönemlerinin ve kıtadaki bağımsızlık hareketlerine dair konular da atölye kapsamında ele alınacaktır.

Gönüllülük Atölyesi; İhtiyaç ve kriz durumlarında gönüllülerin ne şekilde hareket edeceği, sürece nasıl katkı sağlayacağına yönelik farkındalığın kazandırılması, bireylerde sivil toplum duyarlılığı oluşturularak gönüllülük kültürünün aşılanması, bireylere belli nitelik/becerilerin kazandırılması, bireylerin psikososyal açıdan uygun olduğu gönüllülük alanlarında değerlendirilmesinin sağlanmasıdır.

Balkanlar Atölyesi; Balkanların tarihi, siyasi ve ideolojik yapısı, ekonomisi, dış politikası, bölgedeki kriz alanları ve bunları etkileyen küresel aktörler üzerine izleme değerlendirme ve raporlama çalışmaları yapılacaktır. Türkiye’nin Balkanlar politikası da atölyede ele alınacak konulardan olup Balkanlar’daki Osmanlı mirası, Balkan Edebiyatı, Balkan kökenli devletler ile fikir insanları gibi konulara da atölye çalışmalarında yer verilecektir.

Doğu Akdeniz Atölyesi; Doğu Akdeniz’in jeopolitiği ve enerji sahaları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ülkeleri ile ilişkisi, siyasi ve güvenlik boyutları incelenip Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikası ve Kıbrıs’ın stratejik önemi ile Türkiye’nin Kıbrıs politikası gibi konular üzerine izleme, değerlendirme ve raporlama çalışmaları yapılacaktır. Atölye kapsamında “Mavi Vatan" kavramı ve Türkiye’nin Akdeniz’de barış ve güvenliğin tesisi için yaptığı faaliyetler de atölyede ele alınacak konulardandır.

Suriye Atölyesi; Suriye’nin tarihi, coğrafyası, ekonomisi, Suriye’deki insani durum ve yaşanan krizin seyri ile Türkiye’nin Suriye politikası, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yönelik resmi ve sivil kurumların projeleri ve Türk medyasındaki yeri incelenecektir. Konular insani yardım ve uluslararası hukuk çerçevesinden ele alınacak olup değerlendirme ve raporlama çalışmaları yürütülecektir.

Orta Doğu Atölyesi; Orta Doğu bölgesi insani, coğrafi, sosyolojik, siyasi, dini, ekonomik ve politik açıdan değerlendirilecektir. Ayrıca katılımcıların Türkiye’nin Orta Doğu’ya dönük yaklaşım ve politikalarına dair bilgi edinmeleri hedeflenmektedir. Katılımcıların proje sonrasında da Orta Doğu çalışmaları alanında akademik donanım elde etmesi hedeflenmektedir. Türkiye’nin Orta Doğu’ya dönük yaklaşım ve politikalarına dair bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

Kültürel Diplomasi; Sert güç, yumuşak güç, akıllı güç, stratejik iletişim, kültürler arası etkileşim, kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, ulus markalaşması gibi temel kavramlar üzerinden temel oluşturulurken Türkiye’nin kültürel diplomasi pratiklerine katkıda bulunma, yeni fikirler geliştirmeye dair çalışılacaktır.

Avrupa Atölyesi; Avrupa Birliği hukuku, Avrupa Birliği kurumları gibi konuların yanı sıra kıta ülkelerinin profilleri üzerine de çalışılacak olup ülkelerin birlik içerisindeki ve diğer ülkelerle ilişkileri, yürüttükleri politikalar ve diplomasi biçimleri de ele alınacaktır. 

Amerika Atölyesi; Kıtanın tarihi, siyasal, kültürel, iktisadi, hukuki yapısı üzerine de çalışılacaktır. ABD’nin karar alma süreçleri, dış siyaseti gibi konuların yanı sıra Kanada, Latin Amerika ülkeleri gibi komşuları da ele alınacaktır. Nafta gibi birlikler de ayrıca değerlendirilecektir

Strateji ve Ülke Raporu Atölyesi; Ülkelerin ticari, siyasi, demografik, sosyo-kültürel yapıları vb. nasıl incelenip raporlanacağı üzerine çalışılacaktır. Bu raporların uluslararası ilişkilerde strateji geliştirilmesine yönelik katkıları da incelenecektir. Ayrıca diplomaside stratejik yaklaşımlar,  stratejinin kavramsal çerçevesi, tarihi gelişimi, genel esasları gibi konular ele alınacaktır. 

Göç ve Sosyal Uyum Atölyesi; Göçmenlerin kent uyumu; göç ve sosyal uyumun ekonomiyle ilişkisi, uyumun psiko-sosyal boyutu, uyum, ön yargı ve güvenlik, göçmenlerin eğitim sistemine dahil edilmesi, göç ve sosyal uyumda kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının rolü; kültürel uyum ve farklı ülkelerdeki göç ve sosyal uyum politikalar üzerine çalışmalar yürütülmesi hedeflenmektedir.

İklim Değişikliği Atölyesi; Somut etkileri gıda, ekonomi ve sosyal alanda çok boyutlu olarak görülen iklim değişikliğine karşı kamuoyundaki bilgi eksikliğinin giderilmesine ve politika geliştirmesine yönelik eğitimler gerçekleştirilecektir.

Atölyeler kapsamında, okumalar, seminerler, eğitimler, güncel gelişme takibi, simülasyonlar, resmi kurum ziyaretleri, yurt içi ve yurt dışı saha çalışmaları, raporlamalar, çalıştaylar, kişisel ve akademik gelişim eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

Program kapsamında yer alacağı atölye çalışmalarına düzenli katılım sağlayan ve başarılı olan katılımcılara;

  • Yurt içi saha çalışmalarına katılma imkanı
  • Yurt dışı saha çalışmalarına katılma imkanı
  • Resmi kurum ziyaretlerine katılım imkanı
  • Katılım sertifikası
  • Proje kapsamında sunulan eğitim ve atölyelerden ücretsiz yararlanma

“Diplomasi Elçileri Kahvesi” İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)